home | the artist | cv | essay

   

Over de kunstenaar | about the artist

Na zijn studie Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bouwde Rob den Boer (Utrecht, 1968) een veelzijdig oeuvre op als beeldend kunstenaar. Hij maakte vele series etsen en houtskooltekeningen. Later begon hij ook pasteltekeningen te maken, waarin hij voor het eerst sinds jaren kleur gebruikte. Hij exposeert zijn werk regelmatig in Nederland, Duitsland en andere landen.

   

Introductie tot het werk

Ik ben erg geïnteresseerd in de beelden die ik in de werkelijkheid steeds weer in diverse gedaantes waarneem en die daarom in zekere mate tijdloos zijn. Ik noem de cirkel, het vierkant, de parabool, enzovoort. Vanuit die belangstelling heb ik mijn vormvocabulaire ontwikkeld. Hoewel mijn werk niet direct aan deze oervormen refereert, ademt het wel de oorsprong van de betekenis van deze (bron)beelden uit. Die zijn immers onlosmakelijk verbonden met datgene wat zij representeren.

De inspiratie voor het maken van een abstract werk kan bij mij overal uit ontstaan. Meestal ga ik uit van waar ik op het moment van het maken als persoon mee bezig ben. De beelden die de situatie bij mij oproepen dienen als vertrekpunt. Eenmaal aan het werk komt elke lijn voort uit de vorige. Het beeld (van de inspiratiebron) waar ik mee begon, zweeft gedurende het maakproces ergens rond in mijn onderbewuste. Door dit beeld zoveel mogelijk los te laten, probeer ik een maximale nadruk te leggen op het creëren van een zo sterk mogelijk beeld (in zijn pure vorm). Mijn achtergrond als beeldhouwer speelt hierbij een grote rol. Pas achteraf, als het werk zijn definitieve vorm heeft bereikt, kan ik zelf meer zeggen over de betekenis van het uiteindelijke werk in relatie tot het beeld van de inspiratiebron. Door afstand te bewaren tot de bron, creëer ik voor mijzelf een maximale mogelijkheid om nieuwe vormen toe te laten. Het uiteindelijke beeld biedt mij als maker weer nieuwe gezichtspunten op de inspiratiebron, die mij inspireren tot nieuw werk. Ik werk daarom vaak in series.

In het algemeen houd ik van snelle media waarbij ik me kan concentreren op het uitdiepen van mijn thematiek. Tekenen is daarbij voor mij het medium bij uitstek. Mijn kunstenaarschap is sterk gericht op het verbeelden van mijn ideeën. Deze ideeën zijn eveneens abstract en gaan over vorm, lijn en ruimte als autonome beeldende elementen. De kernvraag is hoe deze zich met en tot elkaar verhouden. Het materiaal is een middel om die vertaalslag te maken.

Rob den Boer